Stacks Image 48265
Mikao Usui, född 15 augusti 1865, död 9 mars 1926. Skapade 1914 den japanska healingmetoden Reiki Vid 8 års ålder sattes han i ett buddhistiskt tempel där han förblev till vuxen ålder. Här undervisades han bl.a. i kampsport till en mycket hög nivå och lärde sig genom Qigong-övningar att bygga upp och kontrollera energi och även att använda denna till healing.Usui var huvudsakligen en andlig lärare, men var även känd som healer. Hans andliga undervisning, avsedd för inre healing, bestod av meditationer och energiövningar som skulle bringa kropp och själ i balans.Genom dessa övningar var man dessutom i stånd att använda energin till healing.
Omkring 1921 utvecklade Usui ett fristående healingsystem som snabbt och utan föregående andliga övningar kunde tillämpas och som han själv kallade för Reiki.

Reiki är en tusentals år gammal healingform som är mycket kraftfull, men ändå enkel att lära sig. I motsats till de flesta andra healingtekniker behöver man inte träna upp sig genom meditation, visualisering eller andningstekniker för att behärska Reiki. Förmågan överförs från lärare till elev genom en så kallad initiering. Det innebär att läraren, som redan har kontakt med Reikikällan, även “kopplar ihop” eleven med den. Man kan jämföra det med ställa in en radiokanal på rätt frekvens. Då sker också en osynlig intoning som inte heller är så lätt att förklara för den som inte är insatt i ämnet. Men vi vet att radion fungerar för vi har upplevt det många gånger.

Vi Reikiinitierade vet också att healingkanalen fungerar eftersom vi har upplevt det. Reiki skiljer sig också från andra metoder genom att healern inte styr eller manipulerar energin medvetet, utan endast fungerar som en kanal. Reikin får flöda dit mottagaren behöver den bäst för tillfället.

Ordet Reiki består av två japanska ord, rei och ki. Rei kan översättas till universell, vilket innebär allomfattande. Men det betyder också högre visdom, Gudsmedvetandet, den dolda styrkan, etc. Översättningen man väljer är beroende på trosuppfattning. Ki är livsenergin, som flödar genom allt levande; människor, djur och växter. Som tidigare nämnts finns det flera sorters ki / livsenergier och Rei-ki är den livsenergin som bäst organiserar flödet av de underordnade formerna av livsenergi i sinnet och i kroppen.
Lübeck menar att Reiki kan liknas vid en typ av kontrollprogram och att det även kan översättas till “Själskraft” eller “Andlig kraft”. . Det är alltså en universell livsenergi som strömmar igenom Reikiutövaren. Denne använder inte sin egen energi, utan är enbart en kanal för energin. Reikiutövaren behöver inte kunna ställa diagnos eller veta vad som behöver helas. Reiki har större visdom än vi.